Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā:

 .