Inta Veidemane


Pieņemšanas laiks:

Otrdiena (II) 8:00 - 15:30
Ceturtdiena (IV) 10:00 - 17:30

Maksas pakalpojumu 
pieņemšanas laiki:

II 15:30 - 17:00
IV 8:00-10:00