2019. GADS:

FEBRUĀRIS:

1) Tiek izsludināta cenu aptauja par audiometra piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 15.02.2019. plkst. 12:00. 
Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Veselības centrs „Biķernieki” sekretārei, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, 1. stāvā vai elektroniski uz e- pasta adresi sekretare@dcb.lv. 
Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta piedāvājuma forma un Iekārtas datu brošūra. 
Kontaktpersona: Sandra Kušķe, tālr. 29419784. 
2) Veikta sarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, ID Nr. VCB 2019/01S, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 5. punkta noteikumiem.