2015. GADS:

FEBRUĀRIS:

Informatīvais paziņojums „Veikta iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8. 2 prim. panta kārtībā piemērojot 8.2 prim. panta sešpadsmitās daļas noteikumus „Fiziskās apsardzes pakalpojumi”, ID Nr. VCB 2015/01M.

Iepirkuma lēmums.
Iepirkuma līgums.


MARTS:

Informatīvais paziņojums
Sarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde” ID Nr. VCB 2015/02S
Iepirkuma priekšmets: 26 (divdesmit sešu) skaņas procesoru piegāde.
Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums