2013. GADS:

MARTS

Informatīvais paziņojums
Līguma priekšmets - Sarunu procedūra “Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, ID Nr. VCB 2013/01S.

Specifikācija

MAIJS

Informatīvais paziņojums
Līguma priekšmets - Lifta nomaiņa, ID Nr. VCB 2013/02K.

Pieteikumus iesniegt Rīgā, Lielvārdes iela 68/1, 123. kab. līdz 02.07.2013. plkst. 15:00; kontaktpersona Ilze Mežinska T.26474429. Kopīga objektu apskate - 11.06.2013. plkst. 10:00; kontaktpersona -  Otto Meņģelis T. 26302152.


SEPTEMBRIS

1) Informatīvais paziņojums
Līguma priekšmets - Timpanometru piegāde, ID Nr. VCB 2013/03M.

Kontaktpersona: Dr. Sandra Kušķe, T. +371 29419784.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2013. gada 13. septembrim plkst. 13:00.
Iepirkuma līgums


2) Informatīvais paziņojums
Līguma priekšmets -Veikta iepirkuma procedūra "Fiziskās apsardzes pakalpojumi" ID Nr. VCB 2013/04M. 

Iepirkuma lēmums
Iepirkuma līgums


NOVEMBRIS

Informatīvais paziņojums
Veikta iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8. prim. panta kārtībā piemērojot 8. prim. panta desmitās daļas noteikumus "Kohleāro implantu ārējās daļas - skaņas procesoru piegāde, ID Nr. VCB 2013/05M.

Iepirkuma lēmums
Iepirkuma līgums