Profilakse, savlaicīga slimību diagnostika, efektīva un pareizi izvēlēta tālākā ārstēšana - to visu mēs uzticam veikt ģimenes ārstam kopīgi ar māsu, ārsta palīgu

Ja veiksmīgi izveidojusies pacienta un ārsta sadarbība jau šajā posmā, varam sagaidīt daudz labākus rezultātus pacientu veselības aprūpē.

Ģimenes ārsts - 
Olga Tambovceva

Medicīnas māsa - 

Nadežda Kovaļova

Pieņemšanas laiks 
(attālinātās konsultācijas laiks - 
T. +371 26342909)

Vari pieteikties arī piearsta.lv!

Pirmdiena 8:00 - 12:00 (12:00 - 13:00)
Otrdiena 8:00 - 12:00 (12:00 - 13:00)
Trešdiena 15:00 - 19:00 (15:00 - 16:00)
Ceturtdiena 8:00 - 12:00 (12:00 13:00)
Piektdiena 15:00 - 19:00 (15:00 - 16:00)

jpg

Kontakti


Ģimenes ārsts nodrošina pacientu ar informāciju par ģimenes ārsta sniegto primārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību ģimenes ārsta darba laikā, ārpus darba laika un aizvietošanas gadījumā, kā arī ar informāciju par citu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.