Anna Druka


    Pieņemšanas laiks:  

Pirmdiena (I) 13:30 - 18:30
Trešdiena (III) 13:00 - 18:00
Ceturtdiena (IV) 13:30 - 18:30

Maksas pakalpojumu
 pieņemšanas laiki:

I, IV 12:30 - 13:30
III 12:00 - 13:00