Latvijas Bērnu Dzirdes centra kontakti:

Tālrunis: 67577694 (8:00-16:30)


Mob. 26494984 - nezvanīt ( tikai SMS formātā vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem)

Adrese: Lielvārdes iela 68 / 1, 

Rīga, LV - 1006 -  veselības centra "Biķernieki" - 2. stāvā

GOOGLE Maps - karte