Dzirdes aparāti kopš 1995. gada ir valsts apmaksātā programmā, un bērni saņem dzirdes aparātus kopā ar individuālajiem ausu ieliktņiem bez maksas abām ausīm reizi piecos gados.

     Savukārt kohleārie implanti bērniem kopš 2004. gada ir valsts apmaksāta programma, sākotnēji tika apmaksāta pilnā apjomā vienas puses kohleārā implantācija, bet nu jau kopš 2017. gada kohleāros implantus apmaksā bilaterāli – abās pusēs. 

    Kopš 2015. gada arī pieaugušajiem kohleārie implanti ir valsts apmaksātajā programmā

Reizi 5 gados valsts piešķir šādus tehniskos surdotehniskos palīglīdzekļus, ko nodrošina LNS (Latvijas Nedzirdīgo savienība):

 • Dzirdes aparātu;
 • Laikrādi ar vibrozvanu (pulkstenis zvana, spēcīgi vibrējot);
 • Savienotāj vienību radio un televīzijas uztvērējiem (indukcijas spole radio un televīzijas skaņas labākai uztveršanai tiem, kas lieto dzirdes aparātus);
 • Skaņas indikatoru ar mehānisko signālu vai skaņas indikatoru ar gaismas signālu (ierīce, izmantojot vibrācijas vai mirgojošas gaismas signālu, norāda uz notiekošajiem procesiem vietā, kur atrodas raidītājs, piem., bērnu raudas ( pilda „elektroniskās auklītes” funkciju), durvju un telefona zvana signāli, u.tml.);
 • FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (ierīce ļauj uztvert runāto bez fona trokšņiem tiem, kas lieto dzirdes aparātu, un ja tā nepieciešama izglītības iegūšanai vai darbam);
 • Tālruni ar pastiprinātāju (stacionārais telefons ar iebūvētu skaņas pastiprinātāju).

Kādi dokumenti nepieciešami, lai iegūtu valsts apmaksātus tehniskos palīglīdzekļus:

     Lai saņemtu valsts apmaksāto surdotehnisko palīglīdzekli, bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz:

 1. Rakstisks iesniegums LNS (norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli un personas apliecinošu dokumentu: bērnam līdz 18.g.v. - dzimšanas apliecība; pieaugušajam - pase vai ID karte);
 2. Ģimenes ārsta atzinumu vai atbilstošas specialitātes ārstniecības personas atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Ja veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK) izsniegtajā invaliditātes lēmumā minētas dzirdes invaliditāte, tad atzinums nav jāiesniedz, bet iesniegumam klāt jāpievieno VDEĀK lēmuma kopija un invaliditātes apliecības kopija;
 3. Lai saņemtu dzirdes aparātu vai komunikatoru, iesniegumam pievieno audiogrammu, kuras derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas.
 4. Pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.

    Dokumentus var iesniegt personiski SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (Rīgā, Elvīras ielā 19) vai kādā no tās filiālēm

 • Ventspils, Lielā dzirnavu iela 24, 
 • Liepāja, 1905. gada iela 35,
 • Rēzekne, Raiņa iela 5a
 • Daugavpils, S. Mihoelsa iela 54.

Dokumentus var sūtīt arī pa pastu ( Latvijas Nedzirdīgo savienība, Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083) vai uz e-pastu (spc@lns.lv), ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. 
Kopētie dokumenti netiek pieņemti.

    Neskaidrības gadījumā zvanīt uz LNS informācijas tālruni: +371 29180534!