2017. GADS:

FEBRUĀRIS:

Sarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, 
ID Nr. VCB 2017/01S.
Iepirkuma priekšmets: 30 (trīsdesmit) skaņas procesoru piegāde

OKTOBRIS:

Tiek izsludināta cenu aptauja par pediatriskā refraktometra piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.10.2017. plkst. 12:00. 
Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Veselības centrs „Biķernieki” sekretārei, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, 1. stāvā. 
Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta piedāvājuma forma un Iekārtas datu brošūra.
Kontaktpersona: Olga Ostrikova, tālr. 67577620. 

DECEMBRIS:

1) Tiek izsludināta cenu aptauja par Skrīninga otoakustiskās emisijas aparāta ar printeri piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.12.2017. plkst. 12:00. 
Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Veselības centrs „Biķernieki” sekretārei, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, 1. stāvā. 
Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta piedāvājuma forma un Iekārtas datu brošūra. 
Kontaktpersona: Sandra Kušķe, tālr. 29419784. 
Tehniskā specifikācija 
Piedāvājuma forma


2) Atklāts konkurss „Dzirdes aparātu piegāde izsniegšanai bērniem”;
ID Nr. VCB 2017/02K 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 05.01.2018. plkst. 12:00. 
Kontaktpersonas: par tehnisko specifikāciju- Māreta Audere, tālr. +371 26191440;
Par procedūru- Aivars Bisenieks, tālr. +371 26405984.