2016. GADS:

FEBRUĀRIS:

Sarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, ID Nr. VCB 2016/01S.
Iepirkuma priekšmets: 30 (trīsdesmit) skaņas procesoru piegāde.
Sarunu procedūras pamatojums


APRĪLIS:

Iepirkuma procedūra
 “Zobārstniecības iekārtas piegāde”, ID Nr. VCB 2016/02M;
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 05.05.2016. plkst. 12:00.
Kontaktpersona- Aivars Bisenieks, tālr. +371 26405984


OKTOBRIS:

Informatīvais paziņojums "Veikta iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8. 2 prim. panta kārtībā piemērojot 8.2 prim. panta sešpadsmitās daļas noteikumus „Fiziskās apsardzes pakalpojumi”, ID Nr. VCB 2016/03M. 


NOVEMBRIS:

Iepirkuma procedūra „Bērnu audiometrijas kabineta aprīkojuma piegāde”;
ID Nr. VCB 2016/04M;
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 14.11.2016. plkst. 12:00.
Kontaktpersonas- Sandra Kušķe, tālr. +371 29419784, Aivars Bisenieks, tālr. +371 26405984.


DECEMBRIS:

Informatīvais paziņojums “Veikta iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8. 2 prim. panta kārtībā piemērojot 8.2 prim. panta sešpadsmitās daļas noteikumus „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”
ID Nr. VCB 2016/05M ”