Bērnu psihologs veic psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, psiholoģisko rehabilitāciju krīžu un traumu gadījumos, veicina psiholoģisko adaptāciju un attīstību.

Vizīte pie bērnu psihologa:

  • Vispārējās attīstības novērtēšana, izmantojot psihodiagnostistiskas metodes un testus, veicot diferencāldiagnostiku bērniem ar valodas un dzirdes traucējumiem;
  • Vecāku konsultēšana par vispārējo attīstību bērniem ar dzirdes traucējumiem;
  • Psiholoģiskās izpētes slēdzienu sagatavošana bērniem ar dzirdes traucējumiem;
  • Emocionālā atbalsta sniegšana vecākiem, kuri audzina bērnus ar dzirdes traucējumiem.

Pierakstīties pie LBDz centra bērnu psihologa var TIKAI ar LBDz centra ORL norīkojumu!!!

Pierakstu var veikt uz vietas vai zvanot:

Katru darba dienu 
8:00 - 16:30
T. +371 67577694