Dzirdes tehnoloģijas dalās vairākās grupās:

 • dzirdes aparāti, 
 • kohleārie implanti (KI),
 • kā arī kaula vadīšanas dzirdes tehnoloģijas (BAHA).
    Ja cilvēkam ir paliekoša vājdzirdība līdz 4. vājdzirdības pakāpei, to visveiksmīgāk var koriģēt ar dzirdes aparātu palīdzību

    Ja bērnam ir  5. vājdzirdības pakāpe, tad vispirms dzirdes tehnisko rehabilitāciju sāk ar dzirdes aparātiem, bet, lai bērns ar šādu dzirdes traucējuma pakāpi dzirdētu visas skaņas un spētu mācīties valodu un brīvi komunicēt ar verbālas valodas palīdzību, to var koriģēt tikai kohleārais implants (KI)

     Protams, ka apmācības procesā bez dzirdes tehniskām iekārtām ļoti būtiska ir bērna intelektuālā attīstība vai kādas citas esošas blakusslimības un neapšaubāmi darbs, kas jāiegulda bērna vecākiem apmācības procesā.

LBDz centra tehniskā palīdzība un pakalpojumi:

Tehnisko palīglīdzekļu un auss individuālo ieliktņu laboratorija.


 1. Dzirdes aparātu speciālistu nodrošinātie pakalpojumi ir - dzirdes aparātu:

 • piemērošana un programmēšana;
 • pastiprinājuma mērīšana;
 • lietošanas apmācība, konsultēšana;
 • remonta serviss.

     2. Dzirdes traucējumu novēršana ar kohleārajiem implantiem:
 • Konsultēšana par dzirdes kohleārajiem implantiem;
 • Kohleāro implantu programmēšana.

    

 3. Dzirdes traucējumu koriģēšana ar kaula vadīšanas dzirdes iekārtu (BAHA)

*Bildes avots: www.veselam.la.lv

 • Konsultēšana par kaula vadīšanas dzirdes iekārtām;
 • to programmēšana. 

INDIVIDUĀLO AUSU IELIKTŅU TEHNIĶA PAKALPOJUMI:

A) Individuālo auss ieliktņu nospieduma paņemšana un ieliktņa izgatavošana.

Dzirdes aparāti:
 • no silikona (mīksts materiāls)
 • no akrila (ciets materiāls)
Peldieliktņu izgatavošana - silikona vai parastie.

B) Individuālā auss ieliktņa caurulītes maiņa

Vai ir kāds noteikts vecums, no kura var sākt lietot dzirdes implantus?

     Jo agrāk, jo labāk. Tiklīdz ķirurgs piekrīt un ir gatavs veikt šo operāciju – dzirdes implanta ievietošanu. Dzirdes implants sastāv no divām daļām – viena daļa ir dzirdi aizvietojošā daļa, kura tiek ieoperēta pacienta iekšējā ausī (to bērniem dara Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā ārste Kitija Daina, bet pieaugušajiem operāciju Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā veic docente Gunta Sumeraga); pēc 4 līdz 6 nedēļām tiek pievienota dzirdes implanta otra daļa ārējā daļa, kuru pievienojam mēs - Latvijas Bērnu dzirdes centrā. 

    Brīdī, kad ārējā un iekšpusē ievietotā daļa savienojas – notiek šis brīnumainais sadzirdēšanas mirklis. Tālākais ir speciālista rokā – programmēt vai regulēt implanta skaņas procesoru tā, lai bērns ar jauniegūto dzirdes iekārtu spētu saklausīt visas skaņas, kas ir apkārtnē, ar laiku iemācītos atpazīt valodas skaņas, tad tās veidotu pats, un gala rezultātā mēs gaidām runātu valodu. 

    Šajā procesā svarīgi ir ne tikai speciālisti, kas veic šo implanta programmēšanu, bet arī bērna vecāki, logopēdi, pārējie ģimenes locekļi, paša bērna vēlme sadarboties un, ja nepieciešams, arī citu speciālistu palīdzība.

(Avots: ārsts.lv)