Kas jāņem vērā, ja bērnu pie ārsta neved vecāki? 

 Iespējams ir reizes, kad vecāku aizņemtības dēļ, uz plānveida vizīti pie ārsta vai speciālista aizved vecvecāki, brāļi, māsas, aukles vai kāda cita trešā persona. Tādā gadījumā jāievēro sekojošie nosacījumi:
 • Saņemot medicīnas pakalpojumus, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāpierāda juridiskais statuss attiecībā pret nepilngadīgu bērnu. Tētim vai mammai ir jāuzrāda pase vai eID, bet statusu attiecībā pret bērnu apliecinās ieraksts pasē vai arī bērna dzimšanas apliecība ar norādītiem vecāku vārdiem.
 • Citām personām, tai skaitā vecvecākiem, brāļiem un māsām, citiem tuviniekiem ir nepieciešams sagatavot notariāli apstiprinātu pilnvaru pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses.
 • Pašiem bērniem līdz 15 gadu vecumam personu apliecinošs dokuments nav nepieciešams un pietiek tikai ar dzimšanas apliecību. Taču, ja bērnam jau ir izgatavota pase vai eID, var uzrādīt arī to.
 • Jautājumus par bērna ārstēšanu izlemj bērna likumiskais pārstāvis.

Jāatceras:
 • Nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība pieļaujama ar likumiskā pārstāvja piekrišanu.
 • Bērna dabiskie likumiskie pārstāvji ir vecāki.
 • Bērna vecākiem pēc ārstniecības personas lūguma jāuzrāda pase vai eID.
 • Vecāku statusu attiecībā pret bērnu apliecina ieraksts pasē vai bērna dzimšanas apliecība ar norādītiem vecāku vārdiem.
 • Citām personām (vecvecākiem, brāļiem, māsām u.c.) bērna interešu pārstāvēšanai ārstniecības iestādē nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara.
Pilnvarai ir jānorāda šāda informācija:
 • kas pilnvaro;
 • kuru personu pilnvaro;
 • bērna personas dati, kura intereses pilnvarotā persona pārstāvēs;
 • pilnvaru apjoms.
Ja vecmāmiņa aizvedīs mazbērnu pie ģimenes ārsta, kam ģimene ir labi pazīstama, visticamāk, pilnvaru viņš neprasīs. Taču nevajadzētu dusmoties, ja ārsts šādu pilnvaru uzrādīt tomēr lūgs.