SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" ir meitas uzņēmums SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai"

Reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā ar kodu 0100 – 54211
Juridiskā adrese: Lielvārdes iela 68 k-1, Rīga, LV-1006sekretare@vcbikernieki.lv
Reģistratūras kontaktinformācija: +371 67576255, +371 67577334

Sabiedrības valde:
Valdes locekle Līga Bunga/ CV

Valdes reglaments

Stratēģiskais mērķis: SIA "Veselības centra "Biķernieki"" attīstība vērsta uz kvalitatīvu ambulatoro veselības aprūpes  pakalpojumu sniegšanu atbilstoši mūsdienu standartiem. 

Mūsu mērķis ir nodrošināt pacientiem savlaicīgi pieejamus, augstas kvalitātes ārstniecības pakalpojumus, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī zobārstniecības pakalpojumus bērniem.

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI""" struktūras shēma - skat. ŠEIT!

Statūti

Datu aizsardzības speciālists:
SIA “Datu Aizsardzības pakalpojumi”
Kontaktinformācija: datu.specialists@vcbikernieki.lv

  SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" galvenais darbības virziens ir sniegt valsts garantētās medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus personām, kam saskaņā ar Latvijas Republikas Normatīviem aktiem un Līgumu ar Nacionālā Veselības Dienesta Rīgas nodaļu ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. 
    Ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības personas sniedz saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar NVD Rīgas nodaļu par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem, par sekundārās veselības aprūpes pakalpojumiem, t.sk. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, bērniem /0-18 g.v./ ar dzirdes traucējumiem no visas Latvijas. 
    Bez tam saskaņā ar noslēgto līgumu ar NVD Rīgas nodaļu tiek sniegti arī zobārstniecības pakalpojumi bērniem (0-18 g.v.): zobārsta, zobu higiēnista pakalpojumi. 

  SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI""  sniedz arī dažādus maksas pakalpojumus.