Par mums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI””

Reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā ar kodu 0100 – 54211

Juridiskā adrese: Lielvārdes iela 68 k-1, Rīga, LV-1006sekretare@dcb.lv

Reģistratūras kontaktinformācija: +371 67576255, +371 67577334

Sabiedrības valde:
Valdes priekšsēdētāja Lidija Strode / veselības aprūpes vadības ārsts, pediatrs/
Valdes locekle Olga Ostrikova /acu ārsts/
Valdes locekle Ilze Mežinska /bērnu neirologs/


Datu aizsardzības speciālists:
SIA “Datu Aizsardzības pakalpojumi”
Kontaktinformācija: datu.specialists@dcb.lv


    SIA Veselības centrs ‘’Biķernieki’’ galvenais darbības virziens ir sniegt valsts garantētās medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus personām, kam saskaņā ar Latvijas Republikas Normatīviem aktiem un Līgumu ar Nacionālā Veselības Dienesta Rīgas nodaļu ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. 
    Ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības personas sniedz saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar NVD Rīgas nodaļu par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem, par sekundārās veselības aprūpes pakalpojumiem, t.sk. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, bērniem /0-18 g.v./ ar dzirdes traucējumiem no visas Latvijas. 
    Bez tam saskaņā ar noslēgto līgumu ar NVD Rīgas nodaļu tiek sniegti arī zobārstniecības pakalpojumi bērniem (0-18 g.v.): zobārsta, zobu higiēnista, ortodonta pakalpojumi. 

.

 .