SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludina Cenu aptauju - "Grīdas mazgāšanas pakalpojumi" (Nr.CA4/2023)

 • Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 25. oktobris plkst. 15:00.
 • Piedāvājumu var iesniegt elektroniski uz e- pasta adresi: iepirkumi@vcbikernieki.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai ienest personīgi adresē: Lielvārdes iela 68/1, Rīga, 123.kab.
 • Darba uzdevums (apraksts), tehniskā specifikācija
 • Kontaktpersona: Intars Krēvics, tālr. +371 26176647
Rezultāts: Netika saņemts neviens piedāvājums.

Informācija publiskota: 26.10.2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludina Cenu aptauju - "Par iekšējās teritorijas asfalta seguma atjaunošanu" (Nr.CA3/2023)

 • Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 25. jūlijam plkst. 13:00.
 • Piedāvājumu var iesniegt elektroniski uz e- pasta adresi: iepirkumi@vcbikernieki.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai ienest personīgi adresē: Lielvārdes iela 68/1, Rīga, 123.kab.
 • Darba uzdevums (apraksts)
 • Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta Pieteikuma forma, Pieredzes apraksts, Tehniskā specifikācija (tāme)
 • Kontaktpersona: Intars Krēvics, tālr. +371 26176647

Rezultāts: Ņemot vērā konstatētās nepilnības tirgus izpētes dokumentācijā, kā arī lai nodrošinātu Pasūtītāja finanšu līdzekļu lietderīgu izlietošanu, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu tirgus izpēti izbeigt bez rezultāta

Informācija publiskota: 02.08.2023.

___________________________________________________________________________________________________________________________

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludina Cenu aptauju - "Logu mazgāšana no ārpuses" (Nr.CA2/2023)

 • Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 6. jūlijam plkst. 24:00.
 • Piedāvājumu var iesniegt elektroniski uz e- pasta adresi: iepirkumi@vcbikernieki.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai ienest personīgi adresē: Lielvārdes iela 68/1, Rīga, 123.kab.
 • Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta Pieteikuma forma
 • Darba uzdevums
 • Kontaktpersona: Intars Krēvics, tālr. +371 26176647

Rezultāts: Izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus, par atbilstošu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tika atzīts SIA "REMOSS-S" par piedāvāto līgumcenu 690.00 EUR bez PVN.

Informācija atjaunota: 07.07.2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludina Cenu aptauju -  "Par darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšanu" (Nr.CA17/2022)

 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 20. decembrim plkst. 24:00.
 • Piedāvājumu var iesniegt elektroniski uz e- pasta adresi: iepirkumi@dcb.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai citādi kā minēts Uzaicinājumā.
 • Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta Pieteikuma formu un Pretendenta finanšu piedāvājumu  
 • Tuvāk ar Darba uzdevumu iepazīties ŠEIT.
 • Kontaktpersona: Ieva Zvirbule, tālr. 28338572

Rezultāts: Izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus, par atbilstošu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tika atzīts SIA "Safety First" par kopējo līgumcenu 4200.00 EUR bez PVN.

Informācija aktualizēta: 29.12.2022.

_________________________________________________________________________

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludina Cenu aptauju -  "Paklāju noma un maiņa" (Nr.CA14/2022)

Rezultāts: Izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus, kas atbilda Cenu aptaujas izsludināšanas nosacījumiem, par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts A/S Elis Tekstila serviss piedāvājums. Piedāvājuma summa bez PVN kopā par visiem paklāju veidiem / izmēriem par 1 apmaiņas reizi ir 14,48EUR plus PVN.

Informācija aktualizēta: 17.10.2022.

_________________________________________________________________________________________

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludina Cenu aptauju -  "Par logu mazgāšanu no  ārpuses" (Nr.CA07/2022)

 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 20. jūlijam plkst. 24:00.
 • Piedāvājumu var iesniegt elektroniski uz e- pasta adresi: iepirkumi@dcb.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai personīgi ienest adresē: Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, 123. kab.
 • Tehniskā specifikācija un Pretendenta piedāvājuma forma 
 • Kontaktpersona: Tehniskais vadītājs, tālr. 26176647

Rezultāts: Izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus, kas atbilda Cenu aptaujas izsludināšanas nosacījumiem, par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts SIA "HAGBERG" piedāvājums. Piedāvājuma cena kopā EUR 756.00 bez PVN.

Informācija aktualizēta: 10.08.2022.

_____________________________________________________________________________________________________________

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludina Cenu aptauju -  "Veļas mazgāšanas pakalpojumi" (Nr.CA03/2022)

 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 13. aprīlim plkst. 15:00.
 • Piedāvājumu var iesniegt elektroniski uz e- pasta adresi: iepirkumi@dcb.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai citādi kā minēts Nolikuma 1.3.punktā.
 • Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.1.) un Pretendenta piedāvājums (Pielikums Nr.2.)
 • Kontaktpersona: Ieva Zvirbule, tālr. 28338572
NOLIKUMS

Rezultāts: Izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus, kas atbilda Cenu aptaujas izsludināšanas nosacījumiem, par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts SIA "Citāda Kompānija" piedāvājums. Piedāvājuma cena kopā EUR pa 1kg - 4,90 eiro bez PVN.

Informācija aktualizēta: 15.04.2022.

__________________________________________________________________________________________________________________________

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludināja Cenu aptauju -  " Par konsultāciju sniegšanu fiziskas personas datu apstrādes jomā un datu aizsardzības speciālista piesaisti, un juridisko pakalpojumu sniegšanu " (Nr.CA02/2022)

Uzaicinātie tirgus izpētes dalībnieki: SIA "Datu Aizsardzības pakalpojumi", "ZAB COBALT" SIA, "Sorainen ZAB" SIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E-SABIEDRĪBAS RISINĀJUMI", "CONFIDUS AGENCY" SIA.

Rezultāts:  2022. gada 13. aprīlī par iepirkuma prasībām atbilstošāko tiek izvēlēts saimnieciski izdevīgākais un cenas ziņā zemākais piedāvājums – Nr.1. - SIA "Datu Aizsardzības pakalpojumi" piedāvājums.  Cenas piedāvājumam noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

Informācija aktualizēta: 14.04.2022.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludina Cenu aptauju par biroja (datora) krēsla iegādi (Nr.CA01/2022)

 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 24. martam plkst. 24:00
 • Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski uz e- pasta adresi ieva.zvirbule@dcb.lv
 • Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta pieteikuma forma, tehniskais- finanšu piedāvājums
 • Kontaktpersona: Ieva Zvirbule, tālr. 28338572
Tehniskais apraksts:

Rezultāts: Izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus, kas atbilda Cenu aptaujas izsludināšanas nosacījumiem, par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts SIA "FL Biroja" piedāvājums. Līgumsumma: 1580.00 EUR bez PVN.

Informācija atjaunota: 28.03.2022.