Solveiga Baltiņa

Maksas pakalpojumu 
pieņemšanas laiki:

 I, III, V - 16:00 - 18:30