2014. GADS:

MAIJS:

Informatīvais paziņojums
Sarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”
ID Nr. VCB 2014/01S
Iepirkuma priekšmets: 16 (sešpadsmit) skaņas procesoru piegāde
Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums


DECEMBRIS:

Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets: Dzirdes aparātu piegāde izsniegšanai bērniem
ID Nr. VCB 2014/02K
Kontaktpersonas: Māreta Audere, tālr. +371 26191440 (par tehnisko specifikāciju);
Aivars Bisenieks, tālr. +371 26405984 (par procedūru).
Nolikums;
Tehniskā specifikācija;
Pieteikuma forma.