Fizioterapeits ir ārstniecības persona – funkcionālais speciālists, kurš izvērtē cilvēka fizisko funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm un pašsajūtu.

Pēc rūpīgas pacienta izmeklēšanas un izvērtēšanas, kopīgi ar pacientu tiek izvirzīti terapeitiskie mērķi un izvēlētas atbilstošas un pacientam pieņemamas terapijas metodes.


Pierakstīties pie speciālista var ar ārsta norīkojumu:

Tel. +371 27860532

(9:00 - 14:00)

E-pasts: rehabilitacija@vcbikernieki.lv

Maksas pakalpojuma cenrādi var aplūkot ŠEIT (7.lpp.)


Veselības centra "Biķernieki" fizioterapeiti:

  1. Solveiga Baltiņa
  2. Ļubova Belova
  3. Simona Brokāne
  4. Svetlana Kračkovska
  5. Ineta Līce
  6. Iveta Mauriņa
  7. Indra Pētersone