2018. GADS:

FEBRUĀRIS:

Veikta sarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, 
ID Nr. VCB 2018/01S, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 5. punkta noteikumiem. 

JŪLIJS:

Tiek izsludināta cenu aptauja par Auto - kerato- refraktometra piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 19.07.2018. plkst. 12:00. 
Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Veselības centrs „Biķernieki” sekretārei, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, 1. stāvā. 
Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta piedāvājuma forma un Iekārtas datu brošūra. 
Kontaktpersona: Olga Ostrikova, tālr. 67576279. 

NOVEMBRIS:

Tiek izsludināta cenu aptauja par klīniskā timpanometra piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.11.2018. plkst. 12:00. 
Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Veselības centrs „Biķernieki” sekretārei, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, 1. stāvā. 
Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta piedāvājuma forma un Iekārtas datu brošūra. 
Kontaktpersona: Sandra Kušķe, tālr. 29419784.