Projekta nosaukums: Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" ģimenes  ārstu praksēs (2.kārta).

Līguma Nr.9.3.2./21/A/051 (noslēgts 17.06.2022).

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" ģimenes ārstu praksēs un septiņās sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs.

Projektu ietvaros tiks iegādātas medicīnas tehnoloģijas, mēbeles un datortehnika, kā arī veikti telpu atjaunošanas darbi.

Projektu plānots īstenot 18 mēnešu laikā no 2022. gada 2. ceturkšņa.

Projekta kopējās izmaksas ir 78 000 euro.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstītas 10 ģimenes ārsta prakses, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" ģimenes ārstu praksēs un septiņās sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs reģistrētajiem pacientiem.

Publicēts: 04.07.2022.

Projekta realizācija: 

2022.gada II pusgadā

Projekta Nr. 9.3.2.0/21/A/051 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI”” ģimenes ārstu praksēs (2.kārta)” ietvaros veikti plānošanas darbi – precizēti nepieciešamo remontdarbu veidi un apjomi procedūru kabinetā un ģimenes ārstes Nataļjas Griņas kabinetā. Papildu uzsākts darbs pie remontdarbu iepirkuma dokumentācijas izstrādes.

Publicēts: 05.01.2023.

2023.gada I pusgadā

2023. gada I pusgadā projekta Nr. 9.3.2.0/21/A/051 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI”” ģimenes ārstu praksēs (2.kārta)” ietvaros veikti portatīvo datoru un printeru iepirkumi un piegādes.

2023.gada 22.maijā tika publicēts iepirkums ID VCB 2023/06/ERAF "Procedūru kabineta Nr.529 un kabineta Nr.315 telpu atjaunošana". Iepirkuma rezultātā 2023.gada 14.jūnijā tika saņemti 5 pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “DETLEFFI”, pretendentu, kurš piedāvāja zemāko cenu. Līguma cena EUR 27498,94, darbu izpildes termiņš 8 nedēļas no dienas, kad Pasūtītājs nodevis Objektu Būvuzņēmējam Darbu izpildei.

Publicēts: 10.07.2023.

2023.gada II pusgadā

2023.gada II pusgadā projekta īstenošana ir noslēgusies. Kopumā desmit ģimenes ārstu praksēm projekta ietvaros ir:
  • atjaunotas procedūru kabineta telpas;
  • atjaunotas ģimenes ārsta Nataļjas Griņas prakses telpas;
  • iegādāta datortehnika – portatīvie datori, printeri un monitori;
  • iegādātas mēbeles – krēsli, galdi un skapji;
  • iegādātas medicīnas ierīces: dermatoskops, pulsa oksimetri, bahilu aparāti, medicīniskās kušetes, 24h asinsspiediena holteri, instrumentu galdi, pārvietojamie aizslietņi, medicīniskās lampas.
Projekta darbību realizācijas rezultātā ir sasniegts projekta mērķis - uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI”” ģimenes ārstu praksēs un septiņās sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs.


Projekta kopējās izmaksas ir 78 000 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 66 300 euro un valsts budžeta finansējums 7 020 euro.

Publicēts: 29.12.2023.