Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta 1. daļu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Veselības centrs "Biķernieki"” (turpmāk – Sabiedrība) informē par dalībnieku sapulces sasaukšanu 2020. gada 2. aprīlī plkst. 13:00, Lielvārdes iela 68/1, Rīga.

Darba kārtība:
  • Valdes priekšsēdētājas ziņojums par SIA "Veselības centra “Biķernieki”" darbības rezultātiem 2019. gadā.
  • Neatkarīgu revidentu Atzinums par 2019. gada finanšu pārskatu un ziņojums par Vadības ziņojumu atbilstību.
  • Lēmuma pieņemšana par 2019. gada Pārskata apstiprināšanu.

Informācija atjaunota: 02.04.2020.

.

 .