Projekta realizācija:

2021.gadā 

Projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI” ģimenes ārstu praksēs” ietvaros ir iegādātas:

  • medicīniskās tehnoloģijas,
  • mēbeles un
  • datortehnika
un nodotas lietošanā desmit ģimenes ārstu praksēm, kas ir izvietotas SIA “ VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI” telpās.

2021.gada II ceturksnī:

  • Elektronisko iepirkumu sistēmā noslēdzot līgumus ar AS “Capital”, SIA “IB Serviss” un SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas”  tika iegādāti portatīvie datori, monitori, procesori, daudzfunkcionālās iekārtas un planšetdatori.
  • Cenu aptaujas rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “LMT Retail & Logistics” par mobilo telefonu iegādi.
  • Cenu aptaujas rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “FL BIROJS” par mēbeļu piegādi. Ģimenes ārstu kabineti tika aprīkoti ar jauniem darba galdiem, krēsliem, bērnu pārtinamajiem galdiem, skapjiem un plauktiem.
  • Atklāta konkursa “Medicīnisko tehnoloģiju iegāde” rezultātā tika noslēgti līgumi ar deviņiem uzņēmumiem par medicīnisko tehnoloģiju piegādi.
  • Ģimenes ārstu lietošanā kopumā nodotas 108 ierīces – medicīniskās kušetes, ierīces redzes asuma pārbaudei, bērnu izmeklēšanas galdi, medikamentu skapji, medicīniskie ledusskapji, elektrokardiogrāfi, ginekoloģiskās izmeklēšanas krēsls, sterilizators, dermatoskopi, u.c.

  

2022.gada I pusgadā
2022.gada 1.jūnijā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā tika izsludināts iepirkums “Medicīnisko ierīču piegāde”, kura ietvaros ģimenes ārstu praksēm plānots iegādāties portatīvos spirometrus, medicīniskos svarus ar auguma mērītāju, kā arī regulējamas medicīniskās kušetes.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts 2022.gada 21.jūnijs.


2022.gada II pusgadā

Projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI” ģimenes ārstu praksēs” 2022.gada oktobrī un novembrī ietvaros ir iegādāti spirometri, medicīniskie svari, kušetes, kā arī portatīvie datori un daudzfunkcionālie printeri.

2022.gada novembrī projekta realizācija ir noslēgta, sasniedzot sākotnēji noteikto mērķi - uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI”” ģimenes ārstu praksēs un astoņu sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs.

Projekta ietvaros tiks iegādātas medicīnas tehnoloģijas, mēbeles un datortehnika.

Publicēts: 28.11.2022.