Latvijas Bērnu Dzirdes centrs
LBDz centra vadītāja  Dr. Med. S.Kušķe: "“Dzīve ir komunikācija un dzirde ir pirmais solis ceļā uz to”"           

    Latvijas Bērnu Dzirdes centrs (LBDz centrs) piedāvā pakalpojumu kompleksu vispusīgai dzirdes traucējumu diagnostikai.

Dzirdes centrs nodrošina speciālistu komandas darbu, lai veiktu:

  1. dzirdes un ar to saistīto problēmu diagnostiku; 
  2. rekomendāciju sniegšanu klientiem.

Speciālistu komanda veido ilgtermiņa sadarbību ar vecākiem, kuru bērniem ir paliekoši dzirdes traucējumi, lai sniegtu vispusīgu medicīnisko, pedagoģisko un tehnisko dzirdes rehabilitāciju

LBDz centra kontaktus skat. ŠEIT!