Līgums tika noslēgts ar otrās augstākās cenas piedāvātāju. Visaugstākās cenu piedāvātājs atteicās slēgt līgumu.

Rezultāts: telpu izsoles Cenu tabula (10.11.2020. plkst. 12:00)

Tiek izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības (izsoles id. Nr. VCB 2020/01TNI) uz nedzīvojamajām telpām Lielvārdes ielā 68, k-1, Rīgā, 1.stāvā, (kadastra numurs 0100 092 0409 015), kuras norādītas izsoles nolikuma pielikumā Nr.2 - telpu plāns.

Telpu izmantošanas veids: vispārēja tipa aptiekas darbība.
Iznomājamo telpu platība: 55,2 m2.
Izsoles sākumcena: 7,00 EUR par 1 kvadrātmetru mēnesī bez PVN.
Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu cenu bez noteikta soļa.
Nomas termiņš: 5 gadi.
Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem proporcionāli ēkas telpu platībai, mainīgs maksājums- 2020.gadā: 0,99 euro/m2 mēnesī bez PVN.
Nomas tiesību pretendentiem telpu apskate obligāta.
Informācija par telpu apskati, kā arī visa cita informācija- izsoles Nolikumā.

  1. Nolikums (Pdf)
  2. Līguma projekts (Pdf)
  3. Telpas plāns (Pdf)
  4. Pieteikuma forma (Word)

Informācija aktualizēta: 21.12.2020.

 .