SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludina Cenu aptauju -  "Veļas mazgāšanas pakalpojumi" (Nr.CA03/2022)

  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 13. aprīlim plkst. 15:00.
  • Piedāvājumu var iesniegt elektroniski uz e- pasta adresi: iepirkumi@dcb.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai citādi kā minēts Nolikuma 1.3.punktā.
  • Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.1.) un Pretendenta piedāvājums (Pielikums Nr.2.)
  • Kontaktpersona: Ieva Zvirbule, tālr. 28338572
NOLIKUMS

Rezultāts: Izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus, kas atbilda Cenu aptaujas izsludināšanas nosacījumiem, par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts SIA "Citāda Kompānija" piedāvājums. Piedāvājuma cena kopā EUR pa 1kg - 4,90 eiro bez PVN.

Informācija aktualizēta: 15.04.2022.

__________________________________________________________________________

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludināja Cenu aptauju -  " Par konsultāciju sniegšanu fiziskas personas datu apstrādes jomā un datu aizsardzības speciālista piesaisti, un juridisko pakalpojumu sniegšanu " (Nr.CA02/2022)

Uzaicinātie tirgus izpētes dalībnieki: SIA "Datu Aizsardzības pakalpojumi", "ZAB COBALT" SIA, "Sorainen ZAB" SIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E-SABIEDRĪBAS RISINĀJUMI", "CONFIDUS AGENCY" SIA.

Rezultāts:  2022. gada 13. aprīlī par iepirkuma prasībām atbilstošāko tiek izvēlēts saimnieciski izdevīgākais un cenas ziņā zemākais piedāvājums – Nr.1. - SIA "Datu Aizsardzības pakalpojumi" piedāvājums.  Cenas piedāvājumam noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

Informācija aktualizēta: 14.04.2022.

_____________________________________________________________________________________________

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIĶERNIEKI"" izsludina Cenu aptauju par biroja (datora) krēsla iegādi (Nr.CA01/2022)

  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 24. martam plkst. 24:00
  • Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski uz e- pasta adresi ieva.zvirbule@dcb.lv
  • Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta pieteikuma forma, tehniskais- finanšu piedāvājums
  • Kontaktpersona: Ieva Zvirbule, tālr. 28338572
Tehniskais apraksts:

Rezultāts: Izvērtējot visus saņemtos piedāvājumus, kas atbilda Cenu aptaujas izsludināšanas nosacījumiem, par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts SIA "FL Biroja" piedāvājums. Līgumsumma: 1580.00 EUR bez PVN.

Informācija atjaunota: 28.03.2022.