• Tiek izsludināta cenu aptauja par mobilo telefonu piegādi.
  • Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 12. martam plkst. 24:00
  • Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski uz e-pasta adresi: sekretare@dcb.lv
  • Kontaktpersona: Ieva Zvirbule, tālr. 67577772
  • Paredzamā līgumcena: līdz 2500.00 EUR
  • Tehniskā specifikācija
  • Piedāvājuma forma (iesniedzot, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu)

Informācija publiskota: 23.02.2021.

 .