Profilakse, savlaicīga slimību diagnostika, efektīva un pareizi izvēlēta tālākā ārstēšana - to visu mēs uzticam veikt ģimenes ārstam kopīgi ar māsu, ārsta palīgu.

Ja veiksmīgi izveidojusies pacienta un ārsta sadarbība jau šajā posmā, varam sagaidīt daudz labākus rezultātus pacientu veselības aprūpē.

Ģimenes ārsts -

Santa Kursaite
(Maigas Reines prakse)

(attālinātās konsultācijas laiks - T. +371 29227650)
E-pasts: pieraksti@vcbikernieki.lv

Pieņemšanas laiks (akūtā stunda)

Pirmdiena 16:00 - 19:00 (15:00 - 16:00)
Otrdiena 11:00 - 16:00 (16:00 - 17:00)
Trešdiena 10:00 - 14:00 (09:00 - 10:00)
Ceturtdiena 11:00 - 16:00 (16:00 - 17:00)
Piektdiena 8:00 - 11:00 (11:00 - 12:00)

Medicīnas māsa -
Inna Jakovļeva