ĢIMENES ĀRSTS         
Pacientu drošība: pasaules veselības prioritāte

Veselības aprūpes pamatu veido primārā aprūpe, ko nodrošina ģimenes ārsti.

    Ģimenes ārsts ir speciālists, kas nodrošina primāro veselības aprūpi - tas ir pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kurā risina iedzīvotāju veselības problēmas, lietojot vienkāršas un izmaksu ziņā efektīvas medicīnas tehnoloģijas.

Veselības centra "Biķernieki" ģimenes ārsti:

1. Viktorija Fjodorova (ārstniecības personas identifikatora Nr. 58830030637)

2. Olga Tambovceva  (ārstniecības personas identifikatora Nr. 12470044545)

Kontakti

Ģimenes ārstu pieraksta tālrunis 

no 8:00 līdz 16:00 - T.  25606010 


Mājas vizīšu pieteikšana līdz plkst. 15:00 pa 
T. 25606010