Psihiatrs ir ārsts, kurš:

 1. Veic dažādu psihisko traucējumu diagnostiku un ārstēšanu, konsultācijās izmantojot gan psihoterapeitiskās metodes, gan medikamentozo ārstēšanu.
 2. Sniedz rekomendācijas par psihisko slimību un traucējumu profilaksi, to rehabilitāciju, kā arī konsultē pacientu tuviniekus par savu piederīgo veselības stāvokli un viņu iespējām sekmēt pacienta veselības stāvokļa uzlabošanos.

Psihiatrs - 
Karīna Konstantinova

Otrdienās (II) 16:00-19:00

Uz konsultāciju* pierakstīties, zvanot uz Reģistratūru:

T. 67576255
T. 67577334

* TIKAI PIEAUGUŠAJIEM

Pirmreizējai valsts apmaksātai vizītei nepieciešams ārsta/speciālista nosūtījums!

Maksas pakalpojums (ja nav nosūtījums):
 • Pirmreizējā konsultācija: 50EUR
 • Atkārtotā: 40EUR

Biežākās sūdzības/situācijas ar ko cilvēki griežas pie psihiatra un var saņemt palīdzību:
 • Trauksme vai iekšējs saspringums
 • Enerģijas trūkums, ātra nogurdināmība
 • Viegla aizkaitināmība, agresijas lēkmes
 • Bailes sajūta, panika
 • Miega un apetītes traucējumi
 • Ilgstoši nomākts garastāvoklis
 • Grūtības savaldīt savas emocijas
 • Atmiņas traucējumi, grūtības koncentrēties u.c.
Psihiatra kompetencē ir sekojošas traucējumu grupas:
 • Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot simptomātiskos (šajā grupā ietilps demences- Alcheimera, vaskulāras, u.c., kā arī psihiski traucējumi, kas radušies pēc kādas slimības vai traumas)
 • Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ
 • Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi
 • Garastāvokļa [afektīvie] traucējumi
 • Neirotiski, ar stresu saistīti un somatoformi traucējumi (šajā grupā ietilps arī somatoforma veģetatīva distonija un citi ar trauksmi un paniku saistītie traucējumi)
 • Uzvedības sindromi, kas saistīti ar fizioloģiskiem traucējumiem un somatiskiem faktoriem
 • Garīga atpalicība
 • Psihiskās attīstības traucējumi
 • Uzvedības un emocionāli traucējumi, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā (šajā grupā ietilpsa arī uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms)
 • Neprecizēti psihiski traucējumi